wp2413cefa_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg

wp68ec80d9.jpg

wp9a188a2f.png
wpd36e5c33_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg
wp2413cefa_0f.jpg

Watercolours

wp978c85a0.png

Puma in winter, Colorado

wp8848ae50.jpg

Ermine in winter, Germany

 

wpbcda7523.jpg

Black Rhino, East Africa 

 

wpb62585a4.jpg

Cape Buffalos, East Africa

 

wpa2962764.jpg

Oryx Antelopes, Namibia

 

wp43ef04fd.jpg

Greater Kudu, East Africa

 

wpee8669b6.jpg

Sambar, India

 

wp173319f7.jpg

Blesbock, South Africa

 

 

 

 

wp5587cfd4.jpg

Elephants, Kenya  

 

wp08803f38.jpg

Lion, Kenya

wpe0a00d89.png
wpf84414ba_0f.jpg
wp4ffc154c.png

Tiger, India

 

Wolf, Alaska

 

wp4b94bfbb_0f.jpg
wpf5269332_0f.jpg
wp45feb8e8_0f.jpg
wpbdb9d609_0f.jpg

Little Owl, Germany

 

European cranes, Israel

 

wp4d0f9992_0f.jpg

Zebras, Kenya

 

wpcb0ff603.png

Charching Lion,, Kenya

wp335029a5_0f.jpg
wp5c5d62f8_0f.jpg

Cheetah, Kenya